Verwijzers

Wie zijn wij
We zijn een kennisnetwerk van Vrijgevestigd Vaktherapeuten binnen de provincie Gelderland.

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. wij maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muziek, psychomotorische of spelinterventies.
Voor meer informatie zie: www.vaktherapie.nl

Registratie en beroepsvereniging
Vaktherapeuten van de VVT Gelderland zijn lid van hun beroepsvereniging die onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen valt (FVB). Daarnaast zijn zij gecertificeerd en geregistreerd het Register Vaktherapie: www.registervaktherapie.nl

Vergoeding
Een vrijgevestigde vaktherapeut hanteert eigen tarieven, die voorafgaand aan de behandeling duidelijk zijn. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de behandeling, afhankelijk van de polis van de verzekerde. Klik hier voor het overzicht.
Kinderen en jongeren: vergoeding mogelijk vanuit de jeugdwet en WMO. Vraag de betreffende therapeut of er een contract met de gemeente is.
Let op: onze therapeuten zijn allemaal aangesloten bij de FVB (sommigen ook bij de NFG: kijk hiervoor op de site van de therapeut)

Evidence based
Kijk voor onderzoeken op www.fvb.vaktherapie.nl

Aanmelding
Indien u vaktherapie wilt inzetten voor één van uw cliënten, kunt u vrijblijvend contact opnemen en de mogelijkheden voor vaktherapeutische behandeling bespreken.

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.