Verwijzers

Wie zijn wij

We zijn een samenwerkingsverband van Vrijgevestigd Vaktherapeuten binnen de provincie Gelderland.

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. wij maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muziek, psychomotorische of spelinterventies.
Voor meer informatie zie: www.vaktherapie.nl

Registratie en beroepsvereniging
Vaktherapeuten van de VVT Gelderland zijn lid van hun beroepsvereniging die onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen valt (FVB). Daarnaast zijn zij gecertificeerd en geregistreerd het Register Vaktherapie: www.registervaktherapie.nl

Vergoeding
Een vrijgevestigde vaktherapeut hanteert eigen tarieven, die voorafgaand aan de behandeling duidelijk zijn.
-Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de behandeling, afhankelijk van de polis van de verzekerde. Klik hier voor het overzicht.
Let op: onze therapeuten zijn allemaal aangesloten bij de FVB (sommigen ook bij de NFG: kijk hiervoor op de site van de therapeut)
-Kinderen en jongeren: vergoeding mogelijk vanuit de jeugdwet en WMO. Vraag de betreffende therapeut of er een contract met de gemeente is.
-Vaktherapeuten kunnen ook werken binnen de DBC van een regiebehandelaar. 

Evidence based
Kijk voor onderzoeken op www.fvb.vaktherapie.nl

Aanmelding
Indien u vaktherapie wilt inzetten voor één van uw cliënten, kunt u vrijblijvend contact opnemen en de mogelijkheden voor vaktherapeutische behandeling bespreken.