Behandelvormen

De 6 verschillende vormen van vaktherapie in de Regio Gelderland

Nog geen beeld van vaktherapie? Kijk dan op: www.vaktherapieinbeeld.nl 

 
Beeldende therapie
is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en tastbaar eindresultaat. Beeldende middelen worden ingezet om tot het uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen worden hierdoor ervaren en zichtbaar en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat de therapeut op de cliënt afstemt en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldende werken op gang wordt gebracht dat gelijk loopt met het beoogde psychische proces. Beeldende materialen, zoals verf, hout, steen, klei, textiel, maar ook digitale media, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken.


Danstherapie 
ook wel dans- en bewegingstherapie genoemd wordt ingezet bij uiteenlopende problematiek. Het lichaam geeft aan wat wij mee hebben gemaakt en hoe wij onze ervaringen hebben opgeslagen. Via het lichaam en beweging én via een uniek bewegingsobservatiesysteem (LMA) brengen wij in kaart waar jouw mogelijkheden en valkuilen zitten en hoe je anders met jouw problemen om kunt gaan. Middels verschillende oefeningen ga je aan de slag om hier meer inzicht in te krijgen, zodat je tot verandering kunt komen. Daarbij leer je ook hoe je lichaam jou kan ondersteunen in verschillende situaties.
Herken jij de uitspraak ‘ik weet hoe het zit maar niet hoe ik het anders moet doen?’ Dan is danstherapie bij uitstek geschikt om te ervaren hoe je het anders kunt doen.
“Je hoeft niet te kunnen dansen om in beweging te komen”.

Drama
Bij dramatherapie kun je denken aan het naspelen van een situatie om deze beter te begrijpen. Een ander voorbeeld is het experimenteren en oefenen met nieuw gedrag in een veilige spelsituatie. Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theater werkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspel, improvisatiespel en werken met theaterteksten. Doordat je in de therapie niet alleen over je problemen praat, maar er ook actief mee aan de slag gaat, worden doelen op een effectieve manier bereikt. Je hoeft niets te kunnen of te weten om aan deze therapievorm deel te kunnen nemen.

Muziek
Muziek heeft een eigen taal die je laat bewegen, herinneringen naar boven brengt  en je emotioneel kan raken. Deze taal wordt gebruikt in de muziektherapie. Samen muziek maken op eenvoudige instrumenten, bewegen of luisteren naar muziek, geeft de mogelijkheid om op een andere manier te ervaren hoe je in het leven staat.  Het maakt de problemen inzichtelijk.
Door te ervaren met muziek wat het met je doet en hoe je eraan kunt werken, leer je dit in je dagelijks leven toe te passen. Je hoeft niet muzikaal te zijn.  Muziektherapie is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar (met hun ouders), jongeren en volwassenen.


Psychomotorische therapie
(PMT) is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening die zich richt op de beïnvloeding van het denken, voelen en handelen. PMT is het doen, het bewegen en beleven, het aan den lijve ervaren. Jong of oud… je kan bij één van ons met je hulpvraag terecht. Door middel van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen zal je nieuwe (leer)ervaringen en inzichten opdoen, zodat je voormalige probleemsituaties anders kunt benaderen en om jouw klachten te verminderen.

  • Leren en oefenen van vaardigheden.
  • Experimenteren met nieuw gedrag en ervaren wat de effecten daarvan zijn in het contact met anderen.
  • Inzicht krijgen in het ontstaan van klachten en eerdere belastende ervaringen een plek geven.


Speltherapie
is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Op dit moment zijn er geen psychomotorische kindertherapeuten aangesloten bij Therapie Gelderland. Informatie hierover hebben wij daarom niet op deze website staan.