Clienten

Wanneer Vaktherapie? 


Vaktherapie kan ingezet worden als iemand last heeft van problemen met een psychische of psychosociale oorzaak. Praten over het probleem kan helpend zijn, maar praten alleen is soms ontoereikend. Vaktherapie biedt mogelijkheden om al doende te werken aan de oplossing of acceptatie van het probleem.
Voorbeelden van klachten waar met vaktherapie aan gewerkt kan worden zijn: emotionele problemen, burn-out, negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, ontwikkelingsproblemen, relatieproblemen, gedragsproblemen, depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, verliesverwerking, eetstoornis, verslaving of gezinsproblematiek.

Effect/ meerwaarde
De ervaringen in vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Vaardigheden kunnen liggen op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Het motto van vaktherapie is “Doen, ervaren, effect!”

Vergoeding behandeling
Een vrijgevestigde vaktherapeut hanteert eigen tarieven, die voorafgaand aan de behandeling duidelijk zijn. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de behandeling, afhankelijk van de polis van de verzekerde. Klik hier voor het overzicht.
Kinderen en jongeren: vergoeding mogelijk vanuit de jeugdwet en WMO. Vraag de betreffende therapeut of er een contract met de gemeente is.
Enkele therapeuten van ons zijn ook aangesloten bij organisaties die vaktherapie helemaal vergoeden (vallend onder een regiebehandelaar) minus de eigen jaarlijkse bijdrage.
Let op: onze therapeuten zijn allemaal aangesloten bij de FVB (sommigen ook bij de NFG: kijk hiervoor op de site van je therapeut)!