Voor therapeuten

Aanmelden bij de Netwerkgroep Therapie Gelderland?

Wat is ons doel?
We zijn een samenwerkingsverband van Vrijgevestigd Vaktherapeuten binnen de provincie Gelderland. Het is geen groep waarbinnen we contracteringen aangaan met bijvoorbeeld gemeenten, maar puur bedoeld om elkaar en ons vak te ondersteunen door kennis uitwisseling en ons te verenigen naar zorgverleners (verwijzers) en zorgvragers (cliënten). Wij streven er namelijk naar om alle vrijgevestigde vaktherapeuten binnen de provincie Gelderland te verenigen. We besteden aandacht aan het uitdragen en het professionaliseren van onze beroepsgroep.

Investering 
De bijeenkomsten vinden 2x per jaar plaatst. Er worden agenda’s en notulen geschreven. Telkens worden er andere leden uit de groep gevraagd om de bijeenkomsten voor te zitten en vorm te geven aan gezamenlijk thema’s. Van iedereen wordt een actieve bijdrage verwacht.

Week van de Vaktherapie
Voor de Week van de Vaktherapie is de provincie momenteel opgedeeld in de volgende regio’s: Arnhem, Rivierenland, Foodvalley, Nijmegen Noord. Per regio wordt de WvdV voorbereid en wordt er een activiteit georganiseerd om Vaktherapie op de kaart te zetten voor clienten en/of verwijzers. Jij kunt meebepalen hoe jullie dit gaan doen!

Thema’s die we behandelen zijn:

  • Onderlinge uitwisseling van kennis, kunde en wie is waar te vinden en heeft welke expertise.
  • Georganiseerde inzet rondom de week van de vaktherapie.
  • Nieuwe ZZP-ers ondersteunen.
  • Informeren verwijzers
  • Kwaliteitsverbetering
  • Delen van kennis t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op ZZP-gebied.
  • Kennis en kunde inhoudelijk delen en verdiepen
  • Profileren in de regio Gelderland

Voorwaarden om lid te mogen worden:

 • Je bent (belangstellend) lid van de NVBT, NVDAT, NVDT, NVvMT, NVPMT, NVPMKT of NVVS
 • Voorkeur voor registratie bij het Register Vaktherapie (www.registervaktherapie.nl) of ingaan van het traject (niet verplicht)
 • Je bent actief lid. Dit wil zeggen: aanwezig zijn bij de bijeenkomsten (2x per jaar), taken op je nemen en een actieve positieve bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de netwerkgroep in Gelderland en jouw regio
 • Kosten deelname € 25,00 per kalenderjaar

Meld je aan via het antwoordformulier of via info@therapiegelderland.nl