Verwijzers

Wie zijn wij

We zijn een samenwerkingsverband van Vrijgevestigd Vaktherapeuten binnen de provincie Gelderland.

Vaktherapeuten behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. wij maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muziek, psychomotorische of spelinterventies.
Voor meer informatie zie: www.vaktherapie.nl

Registratie en beroepsvereniging
Vaktherapeuten van de VVT Gelderland zijn lid van hun beroepsvereniging die onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen valt (FVB). Daarnaast zijn zij gecertificeerd en geregistreerd het Register Vaktherapie: www.registervaktherapie.nl

Vergoeding
Een vrijgevestigde vaktherapeut hanteert eigen tarieven, die voorafgaand aan de behandeling duidelijk zijn.
-Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de behandeling, afhankelijk van de polis van de verzekerde. Klik hier voor het overzicht.
Let op: onze therapeuten zijn allemaal aangesloten bij de FVB (sommigen ook bij de NFG: kijk hiervoor op de site van de therapeut)
-Kinderen en jongeren: vergoeding mogelijk vanuit de jeugdwet en WMO. Vraag de betreffende therapeut of er een contract met de gemeente is.
-Vaktherapeuten kunnen ook werken binnen de DBC van een regiebehandelaar. Sommige therapeuten kunnen reeds via deze weg werken omdat ze aangesloten zijn bij een organisatie. 

Evidence based
Kijk voor onderzoeken op www.databankvaktherapie.nl of  www.fvb.vaktherapie.nl

Aanmelding
Indien u vaktherapie wilt inzetten voor één van uw cliënten, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de therapeuten die u vind bij ‘Vind een therapeut’.